eXaperio Mivel foglalkozunk? Mivel nyújt többet az eXaperio? Kik vagyunk? Rólunk mondták... Kapcsolat
Működést mérő eszközök
Működést javító eszközök
Tervezési eszközök
Üzleti terv
Stratégiai terv
Stratégiai management rendszer
Egyedi akciókat támogató eszközök

VÁLLALATI SZINTŰ STRATÉGIAI TERV

Vállalati stratégia: mi látszik belőle, és mi van mögötte? A vállalati stratégiákat általában egy pár oldalas összefoglaló formájában prezentálja a menedzsment, de e mögött az összefoglaló mögött - jó esetben - egy alaposan átgondolt, több évet felölelő, részletes terv van. A "nem jó" eset pedig az, ha stratégia alatt a távlati célokat és elképzeléseket ismertető pár oldalas dokumentumot értik. A stratégiaalkotásnak természetesen fontos része a távlati célok meghatározása és annak felvázolása, hogy miként lehet elérni azokat. Ám ennél jóval tovább kell menni, és az sem mindegy, hogy hogyan.

Miért hasznos egy külső moderátor? Stratégiaalkotás során még a tapasztalt vezetők és menedzsment csapatok is hajlamosak figyelmen kívül hagyni triviálisnak tűnő alapszabályokat az operatív vezetői feladataik sodrásában. Ennek következményeként csorbulhat a stratégia elemeinek konzisztenciája: irreális vagy ellentmondó célok jelenhetnek meg, az erőforrások elégtelennek bizonyulhatnak, az operatív költségvetés esetleg nem kerül összhangba a stratégiai költségvetéssel, stb. Ha a stratégiaalkotási folyamatot külső szakértő moderálja, akkor a menedzsment figyelme teljes egészében a stratégia tartalmi elemeire fókuszálhat, hiszen a folyamatot a külső moderátor kézben tartja. Így lényegesen csökken az esélye a hibák elkövetésének.

Mik a folyamat legfontosabb elemei? Tudjuk, hogy az alábbiak nem jelentenek világrengető újdonságot, mégis sokszor tapasztaljuk, hogy látszólagos trivialitásuk ellenére nem tartják be a következőket, ezért feltétlenül említést érdemelnek:

  • Adottságok és lehetőségek elemzése: A stratégiát a szervezetben és a környezetben meglévő adottságokra, illetve lehetőségekre célszerű építeni. Ezek feltárása tehát az első lépés. Ha ez elmarad, akkor a stratégia már a tervezés legelején elszakad a valóságtól.
  • Fókusz meghatározása: A stratégiai célok kijelölésénél ügyelni kell arra, hogy a stratégia ne akarjon mindennel egyszerre foglalkozni, legyen fókuszált néhány valóban fontos dologra. Ennek megfelelően a stratégiában meghatározott céloknak egymással összhangban levőnek, egymást erősítőnek kell lenniük. Továbbá, a céloknak kellően kihívóaknak, de reálisnak kell lenniük.
  • Akciók tervezése: A célokat le kell bontani végrehajtható akciókká. Egy többéves átfutású stratégiai program esetében nyilván nem lehet a teljes időhorizontot lefedő részletes cselekvési tervet készíteni, de az első évre vonatkozóan feltétlenül szükséges a stratégiai akciók projektterv mélységű átgondolása.
  • Erőforrás allokáció: Meg kell határozni, hogy milyen erőforrások szükségesek a stratégiai akciók végrehajtásához. Ellenőrizni kell, hogy az akció végrehajtásához szükséges szakemberek rendelkezésre állnak-e és megvan-e a szükséges tudásuk. Ugyanez vonatkozik az anyagi erőforrásokra is. Ennek hiányában nem lesz aki és nem lesz amivel megvalósítsa a stratégiát.
  • Költségvetés készítése: A stratégia akcióinak költségvetését bele kell illeszteni az operatív költségvetésbe (éves büdzsé), mert ha ez elmarad, akkor "nem lesz pénz" a stratégia megvalósítására. Lesz viszont sok improvizálás, az operatív költségvetés tételeinek megnyirbálása, és a pénzeszközök átcsoportosítása elleni (jogos) tiltakozás.
  • Kommunikáció: Gondoskodni kell a stratégia megfelelő kommunikációjáról is, mert hiába létezik egy részletesen átgondolt stratégia, ha a szervezet tagjai nem ismerik. Az információ egyszerű átadása viszont még nem elégséges, el is kell fogadtatni a stratégiát. Sőt, az elfogadtatás sem elégséges, mert a megvalósítás érdekében meg kell szerezni a szervezet tagjainak aktív támogatását is. E nélkül ugyanis a stratégia csak a menedzsment egy meg nem valósult kezdeményezése marad.
  • Ellenőrzés: A stratégia sikeres megvalósításának feltétele az is, hogy a menedzsment a stratégiai akciók végrehajtását folyamatosan ellenőrizze, kiértékelje ez előrehaladást, és ha szükséges, akkor beavatkozzon a folyamatokba. Ennek feltétele egy olyan stratégiai menedzsment rendszer, amely megfelelően méri az előrehaladást, prezentálja az információkat a menedzsmentnek, és a menedzsment folyamatok (ha úgy tetszik, az értekezleti rend) szintjén biztosítja a kiértékeléshez és beavatkozáshoz szükséges kereteket.

Elsőszámú vezetőként vagy felsővezetői csapat tagjaként sok stratégiaalkotási folyamatban vettünk részt különböző szerepekben. Az erre a tapasztalatra épülő szolgáltatásunkkal azt biztosítjuk, hogy a tervezési folyamat az előre eltervezett keretek között legyen végrehajtva úgy, hogy ügyfeleink minden fenti alapelvet betartva gondolják végig és dokumentálják a stratégiájukat.

vissza

 |  kapcsolat  |  oldaltérkép  |  honlapkészítés: dupai

Telefon/fax: +36 26 655 237
eXaperio - Helyzetfüggő Üzleti Megoldás Szolgáltató Kft., 2089 Telki, Tölgyfa utca 10.