eXaperio Mivel foglalkozunk? Mivel nyújt többet az eXaperio? Kik vagyunk? Rólunk mondták... Kapcsolat
Működést mérő eszközök
Működést javító eszközök
Interim menedzsment
Bővített shadowing
Folyamatjavítás
Szervezetfejlesztés
Tervezési eszközök
Egyedi akciókat támogató eszközök

SZERVEZETFEJLESZTÉS

Mitől működik jól egy szervezet? Az eredményes és hatékony működésnek van néhány alapvető feltétele: jól meghatározott szervezeti célok; az azokhoz illeszkedő szervezeti struktúra, munkakörök, és üzleti folyamatok; az egyént a szervezet hatékonyan közreműködő tagjává tevő motivációs rendszer és szervezeti kultúra; valamint az előbbiek összehangolását végző menedzsment.

Mit vizsgálunk a szervezetfejlesztés során? Első körben azt értjük meg, hogy hogyan működik jelenleg a szervezet. Ez a működés alkalmas mélységű felmérését jelenti: mik a szervezeti célok, mik a főbb üzleti folyamatok, kik ezeknek a kulcsszereplői (feladatkörök, felelősségi körök, hatáskörök), milyen a szervezeti kultúra, mennyire vannak az előbbi tényezők összhangban egymással, és mik a működés főbb hatékonyági jellemzői. Második lépés annak megértése, hogy miért működik a szervezet úgy, ahogyan működik. Ez egyfajta diagnózis felállítását jelenti.

A szervezetfejlesztés egyik lehetséges csapásiránya a "rendrakás". Ilyenkor a kialakult gyakorlat hatékonysági problémáit megoldandó, új működési rendet találnak ki és vezetnek be. Ez természetesen járhat munkakörök, üzleti folyamatok, és egyéb működési tényezők változásával, de a "rendrakás" célja az, hogy a működést stabilizálja az alapvetően változatlan szervezeti célrendszer mellett. Egy külső tanácsadó részvétele két okból is nagy segítség lehet ebben a folyamatban. Egyrészt, a belső szereplők gyakran "nem látják a fától az erdőt" és egymás közötti viszonyaik esetenként torzíthatják a perspektívájukat. Másrészt pedig a külső tanácsadó alkalmazása révén hasznosíthatók más szervezetek tapasztalatai, illetve jó gyakorlatai is.

A szervezetfejlesztés másik csapásiránya lehet a működés "érettségi szintjének" növelése. Mennyire "jó", vagy "érett" a működés? Nehéz egzakt választ adni, de nem lehetetlen. Az informatikai szektorban széles körben alkalmazott, de más iparágban is használható CMM filozófia például öt egymásra épülő ún. "érettségi" szintet különböztet meg:

  • A kezdetleges szinten folyamatok szervezetlenek, akár kaotikusak. A működés sikere inkább ez egyéni erőfeszítéseken múlik, semmint a "rendszeren".
  • Az ismételhető szinten a folyamatok valamilyen kezdetleges folyamatmenedzsment rendszer szerint tervezettek és dokumentáltak, a szereplők pedig ismerik a folyamatokat. Így a működés sikere megismételhető.
  • A definiált szinten az üzleti folyamatok standardizáltak, részletesen dokumentáltak, és egymással integráltak.
  • A menedzselt szinten a szervezet méri, kontrollálja, és elemzi saját működését.
  • Az optimalizáló szinten pedig a folyamatos fejlesztés (continuous improvement) filozófiája, illetve kultúrája szerint fejleszti tovább saját működését a szervezet.

Ritkán fordul elő, hogy egy szervezet minden működési folyamata egyszerre az érettségnek ugyanazon a szintjén lenne, vagyis általában nem egyértelmű a besorolás. Ilyenkor azt lehet mondani, hogy szervezet "jellemzően" ezen vagy azon a szinten van, egyes folyamatai pedig egy másik érettségi szinten vannak. (Megjegyzendő, hogy az előzőekben említett "rendrakás" nem csak a kezdetlegesről az ismételhető szintre való feljutást jelentheti, hanem valójában bármelyik szinten értelmezhető.)

A fejlődés lépcsőfokain egy-egy "változási program" végrehajtásával lehet feljebb jutni, és ritkán lehet átugrani akár csak egy lépcsőfokot is. Vagyis figyelembe kell venni a működés "érettségének" aktuális szintjét, és ennek figyelembevételével kell megcélozni a következő lépcsőfokot. A változási program projektterv mélységben pontosan meghatározza, hogy "mit" kell megváltoztatni és "hogyan". A "mit" meghatározása azt jelenti, hogy azonosítjuk a szervezeti működés fejlesztendő elemeit (pl. munkakörök, folyamatok, motiváció, stb.), és meghatározzuk ezek cél állapotának főbb jellemzőit. A "hogyan" meghatározása pedig azt jelenti, hogy megtervezzük azt a tevékenységrendszert, amely elvezet a jelenlegi állapotból a cél állapotba; azonosítjuk az egyes tevékenységek sikeres végrehajtásához szükséges közreműködőket és erőforrásokat; elkészítjük a végrehajtás időbeli ütemezését; és felállítjuk, illetve működtetjük a változási program végrehajtását koordináló projektszervezetet.

Legyen szó "rendrakásról" vagy a működés egy magasabb érettségi szintjére való feljutást segítő "változási programról", az eXaperio magabiztosan találja meg a szervezetek gyenge pontjait, hatékonysági problémáit, és megvalósítható megoldásokat ad ezek kiküszöbölésére, vagyis az eredmény elérő képesség javítására.

vissza

 |  kapcsolat  |  oldaltérkép  |  honlapkészítés: dupai

Telefon/fax: +36 26 655 237
eXaperio - Helyzetfüggő Üzleti Megoldás Szolgáltató Kft., 2089 Telki, Tölgyfa utca 10.